Spaghetti Aurora

Spaghetti squash, fresh tomato sauce, garlic, olive oil, basil (gluten free)